Милве

София 1113,

ул. "Никола Мирчев" №33

Тел. 862 40 64

Факс: 862 46 22

e-mail: office ( at ) milve dot bg

 

"Фармацевтични заводи Милве" АД е създадена през 1997 г. с основен предмет на дейност производство и търговия с лекарствени продукти. И до днес, целта на фирмата е да извършва качествено фармацевтично производство, отговарящо на GMP стандартите и високите очаквания на потребителя чрез усъвършенстването, както на съществуващите производствени линии и технологии, така също и въвеждането на нови; провеждането на успешна инвестиционна политика. Основната цел в изпълнение на мисията на „Фармацевтични заводи Милве" АД е превръщането на фирмата като утвърдена българска компания не само на вътрешния, но и на международния фармацевтичен пазар, символ на качество и традиции.
      "Фармацевтични заводи Милве" АД произвежда богата гама от лекарствени продукти с различно терапевтично предназначение:

  • вазодилататори
  • диуретици
  • лекарства за лечение на туберкулоза
  • аналгетици - наркотични и ненаркотични
  • антиперитици
  • антиацидни
  • антитромботични
  • противовъзпалителни и антиревматични препарати
  • лекарства за поддържаща терапия на неврити, полневрити и невралгии

Продуктовата ориентация на фирмата е към добре познати и масово употребявани продукти и към вносни лекарства, които нямат български аналози. Производствената листа непрекъснато се разширява чрез внедряване на нови линии за производство, разработване на нови продукти и съвместно производство на вносни търговки марки.       Използването на съвременно оборудване, прогресивни технологии за производство и висококвалифициран персонал обуславят рентабилността на производството и ниските нива на цените. Полученият Сертификат за производство по европейските стандарти за добра производствена практика (GMP) е гаранция за високото качество на продуктите и възможност за навлизане в нови пазари.