Милве

София 1113,

ул. "Никола Мирчев" №33

Тел. 862 40 64

Факс: 862 46 22

e-mail: office ( at ) milve dot bg

 

Наименование
Качествен и количествен състав
Лекарствена форма
Лекарсвени показания
ПРОДУКТИ БЕЗ РЕЦЕПТА

----------------------------------------

ПРОДУКТИ БЕЗ РЕЦЕПТА

----------------------------------------

ВИТАМИН С

Ascorbic acid 100 mg

Таблетки

Витамин С таблетки e показан за профилактика и лечение на състояния, свързани с недостиг на витамин С. Прилага се при инфекциозни и вирусни заболявания, понижен имунитет, хеморагични диатези и кръвотечения, желязодефицитна анемия. При физически и психически натоварвания.

ДК-БАР-МИЛВЕ

Barium sulfate 90 g

Прах за орална и ректална суспензия

ДК-БАР-МИЛВЕ се прилага за конвенционално и двойноконтрастно рентгеново изследване на органите на гастроинтестиналния тракт.

МИЛОРОФЕН

Ibuprofen 200 mg

Филмирани таблетки

Милорофен се прилага за облекчаване на лека до умерена болка и се използва при главоболие (вкл. мигренозно главоболие), менструални болки, зъбобол, ставни и мускулни болки, както и за нормализиране на повишената температура.

ЛЕВОМИЛ

Levocetirizine dihydrochloride 5mg

Филмирани таблетки

Левоцетиризин е показен за симптоматичен лечение на алергичен ринит (включително персистиращ алергичен ринит) и уртикария.

ПРОДУКТИ С РЕЦЕПТА

----------------------------------------

ПРОДУКТИ С РЕЦЕПТА

----------------------------------------

ИЗОНИД

Isoniazid 100 mg

Таблетки

Изонид се използва за лечение на всички форми на активна белодробна туберкулоза с бацилоотделяне и без бацилоотделяне при деца и възрастни в комбинация с други туберкулустатици; лечение на всички форми на активна извънбелодробна туберкулоза; лечение на мултирезистентна туберкулоза; лечение на латентна туберкулозна инфекция; химиопрофилактика на туберкулозата.

EТАМБУТОЛ-МИЛВЕ

Ethambutol hydrochloride 250mg

Таблетки

Етамбутол - Милве се използва за лечение на активна белодробна и извънбелодробна туберкулоза, с изключение на очна и бъбречна туберкулоза; лечение на първично проявена туберкулозна инфекция; химиопрофилактика в случай на противопоказания към рутинно използваните за това лекарствени продукти. Етамбутол - Милве се прилага само в комбинация с други туберкулостатици.