Милве

София 1113,

ул. "Никола Мирчев" №33

Тел. 862 40 64

Факс: 862 46 22

e-mail: office ( at ) milve dot bg

 

Фармацевтични заводи Милве АД
Телефон

02 / 862 41 51

02 / 862 42 12

02 / 862 40 64

 

Факс

02 / 862 46 22

E-mail
office@milve.bg
Лица за контакти
Стефан Тодоров, Филип Фотев
Телефон за 24 часова врзка, касаеща Лекарствена безопастност
Телефон

02 86 24 151

02 86 24 212

02 86 24 064